Navigatiekoppelingen overslaan
'Wet natuurbescherming groenspecialisten niveau I'

Omschrijving

Iedereen die buiten aan het werk is heeft te maken met de Wet Natuurbescherming (voorheen de Flora- en faunawet). Hier hebben we dus elke dag mee te maken als groenvoorziener, boomverzorger, hovenier maar ook als agrariër, bouwvakker en kantonnier.

Binnen de Wet Natuurbescherming zijn veel planten en dieren beschermd. Maar dit wil niet zeggen dat we niet meer kunnen en/of mogen werken.

In de training leert u hoe u in de buitenruimte kunt werken zonder dat er risico’s zijn voor u om de Wet Natuurbescherming te overtreden. U leert hoe u schade aan flora en fauna kunt voorkomen en beperken, maar toch het dagelijkse onderhoud en beheer uit te voeren: het bestendig beheer. Ook leert u hoe u om moet gaan bij verandert beheer en gebruik kortom ruimtelijke ontwikkeling.


Inhoud van de training

Nog nader te bepalen

 • Wettelijke kader rond de Wet Natuurbescherming (basis niveau)
 • Verboden uit de Wet Natuurbescherming
 • Hoe moet men handelen (zorgvuldig handelen) bij bestendig beheer
 • Hoe moet men handelen (zorgvuldig handelen) bij ruimtelijke ontwikkelingen
 • Hoe zit een gedragscode in elkaar, en hoe kan men hier mee werken
 • Wat betekent vrijstelling, gedragscode en ontheffing

Doelgroep

Iedere medewerker en meewerkend voorman die beheer en onderhoudswerkzaamheden in de buitenruimte uitvoert.


Lengte van de training

2 dagen


Programma

Dag 1: 

 • Wettelijk kader van de Wet Natuurbescherming
 • De verboden uit de Wet Natuurbescherming
 • Vrijstelling, gebruik gedragscode of ontheffing
 • Hoe zorgvuldig te handelen bij werkzaamheden
 • Beschermde soorten
 • Herkenning van 36 soorten flora en fauna en hun eventuele rust en verblijfplaatsen

Dag 2: 

 • Bespreken van de vorige les en bespreken van uitgevoerde opdrachten
 • Herkennen van 36 soorten flora en fauna
 • Communicatie en werkprocessen
 • Excursie en beoordelen werkprocessen in de praktijk
 • Examentraining Wet Natuurbescherming
 • Examen Wet Natuurbescherming


Overige informatie:

 
Voorkennis Géén vooropleiding vereist
Studiemateriaal
 • Uitreikers van PowerPointpresentaties
Inclusief Lunch en gebruik didactisch materiaal
Resultaat Bij voldoende resultaat het Certificaat 'Wet Natuurbescherming niveau 1'. Hiermee kunt u aantonen dat u voldoende geschoold bent volgens de diverse gedragscodes.
Herkansing Een deelnemer die nog niet voldoende scoort voor vereiste competenties van het certificaat kan zich opnieuw inschrijven voor (een deel of) de hele training voor het behalen hiervan.

Opleidingsdata

Kies uw dag om te trainen.
 Startdatum Lesdagen Locatie Plaatsen Ing. Res. Besch.
Open inschrijving 
15 15

Momenteel gekozen 'Open inschrijving'

Kosten € 305,00
Aantal deelnemers