Navigatiekoppelingen overslaan
'Wet natuurbescherming groenspecialisten niveau III'

Omschrijving

Als bedrijfsleider, beheerder of werkvoorbereider moet u werkzaamheden in de buitenruimte voorbereiden, managen en aanbesteden. Hierbij dient u rekening te houden met de regels van de Wet Natuurbeheer (voorheen Flora- en faunawet). U dient op deskundige en juiste wijze om te gaan met de verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden op het gebied van flora en fauna.

U leert de Wet Natuurbescherming toe te passen bij planvorming, op te nemen in contracten en bij het maken van een plan van aanpak. De risico’s van de Wet Natuurbescherming kunt u zo goed managen. Na het behalen van het examen ontvangt u het certificaat 'Wet Natuurbescherming niveau 3'.


Inhoud van de training

Nog nader te bepalen

 • Wettelijke kader rond de Wet Natuurbescherming
 • Verboden uit de Wet Natuurbescherming
 • Hoe moet ik handelen (zorgvuldig handelen) bij bestendig beheer
 • Hoe moet ik handelen (zorgvuldig handelen) bij ruimtelijke ontwikkeling
 • Hoe kan ik zorgvuldig handelen van werkzaamheden binnen de Wet Natuurbescherming borgen in contracten (standaard RAW 2010)
 • Wanneer werk ik met een vrijstelling, gedragscode of ontheffing

Doelgroep

Werkvoorbereider, bedrijfsleider of beheerder die verantwoordelijk is voor uit te voeren werkzaamheden in de buitenruimte.


Lengte van de training

3 dagen


Programma

Dag 1: 

 • Wettelijk kader van de Wet Natuurbescherming
 • De verboden uit de Wet Natuurbescherming
 • Vrijstelling, gebruik gedragscode of ontheffing
 • Hoe zorgvuldig te handelen bij werkzaamheden
 • Beschermde soorten
 • Herkenning van 36 soorten flora en fauna en hun eventuele rust en verblijfplaatsen

Dag 2: 

 • Bespreken van de vorige les en bespreken van uitgevoerde opdrachten
 • Standaard RAW 2015
 • Borging in contracten
 • Plan van aanpak

Dag 3: 

 • Communicatie en werkprocessen
 • Aantoonbaar zorgvuldig handelen in een plan van aanpak
 • Examentraining Wet Natuurbescherming
 • Examen

Overige informatie:

 
Voorkennis Géén vooropleiding vereist
Studiemateriaal Studie map Wet Natuurbeheeer bestendig beheer niveau 3
Inclusief Lunch, gebruik van didactisch materiaal en examen
Resultaat Bij voldoende resultaat het certificaat 'Wet Natuurbescherming niveau 3'. Hiermee kunt u aantonen dat u voldoende geschoold bent volgens de diverse gedragscodes.
Herkansing Een deelnemer die nog niet voldoende scoort voor vereiste competenties van het certificaat kan zich opnieuw inschrijven voor (een deel of) de hele training voor het behalen hiervan.

Opleidingsdata

Kies uw dag om te trainen.
 Startdatum Lesdagen Locatie Plaatsen Ing. Res. Besch.
Open Inschrijving 
15 1 14
6, 13 en 17 juni 201906 jun 2019
Apeldoorn 10 6 4

Momenteel gekozen 'Open Inschrijving'

Kosten € 695,00
Aantal deelnemers