Navigatiekoppelingen overslaan
'Toezichthouder' (bomen, civiel, groen)

Omschrijving

In de projecten ben je de “ogen en oren” van de directievoerder. Zo ben je deelnemer/notulist aan de bouw- en Nutsvergaderingen, je beoordeelt de verwerkte hoeveelheden en meer- en minderwerk. Je bent het eerste aanspreekpunt voor aannemers, gebruikers en bewoners.

De deelnemer leert de verantwoordelijkheden van opdrachtgever en opdrachtnemer bij directievoering. De deelnemer kan zijn/haar rol als toezichthouder tijdens de directievoering uitvoeren. Ook kan de deelnemer de UAV 2012 praktisch toepassen op het werk.

Aan het einde van de vierde lesdag is er een toetsmoment. De bedoeling van de toets is dat de gehele groep, immers in het werkveld werk je ook nooit alleen, deze gezamenlijk maakt. De cursusleider ziet erop toe dat één ieder zijn of haar steentje bijdraagt.

Inhoud van de training

Toezichthouder (bomen, civiel), groen)

In deze training komen de volgende onderwerpen aan de orde:
 • Kennis van wet- en regelgeving
 • RAW systematiek, globaal
 • Opzet systematiek en contract- vormen, globaal
 • Opzet van een bestek, globaal
 • Eisen aan de realisatie en meetmethoden voor beoordeling van de resultaten
 • Arbo en veiligheid
 • Hoe controles uit te voeren en bevindingen te werwerken / over te dragen
 • Bouwvergaderingen en administratie voeren
 • Hoe om te gaan met belang hebbende partijen (communicatie)
  • Opdrachtnemer en opdrachtgever
  • Publiek
  • Alle andere relevante partijen
Iedere lesdag zal er uiteraard ook een stuk communicatie en belang hebbende partijen aanbod komen, dit loopt dwars door alle onderdelen.

Doelgroep

Voor diegenen die actief zijn als opzichter/toezichthouder/uitvoerder in de buitenruimte.


Lengte van de training

4 dagen


Programma

Dag 1:

 • Bestekken RAW systematiek
  • Wat is een bestek
  • Hoe zit een bestek in elkaar (deel 0, 1, 2 en 3)
   • Bestekposten, staartposten
  • Standaard RAW

 • Verantwoordelijkheden
  • Opdrachtgever vs opdrachtnemer
  • Opdrachtvormen
   • Traditioneel
   • Frequentie
   • Bestelbestek
   • En andere

Dag 2: 

 • Functies van een RAW bestek
 • Onderdelen van een bestek
  • Verrekenbaar / niet verrekenbaar
  • Comminicatieplan
  • Tijdschema

Dag 3:

 • Bestekadministratie
  • Verslaglegging
   • Start werkbespreking
   • Bouwvergaderingen (hierin worden o.a. Arbo en Veiligheid benoemd)
  • Dagboek, weekstaten, termijnstaat
  • Onwerkbaar weer
  • Opnemen productie
  • Arbo en Veiligheid op ën gedurende het werk

Dag 4:

 • Bestekadministratie (vervolg)
  • Opleveren per termijn
  • Opleveren werk
  • Meer / minder werk
  • Bestekwijzigingen
  • Termijnstaten
 • Afsluitende toets


Overige informatie:

 
Voorkennis
 • De deelnemer beschikt over de basis vakkennis
 • De training heeft de focus op het toezichthouden
Studiemateriaal
 • Uitreikers van PowerPointpresentaties
 • Toegang tot didactisch materiaal op het internet
Inclusief Lunch, Examen
Resultaat Bij voldoende resultaat het certificaat: ‘Toezichthouder (bomen, civiel, groen)’

Opleidingsdata

Kies uw dag om te trainen.
Geen opleidingsgroepen beschikbaar

Opleiding is niet compleet

Kosten € 880,00
Aantal deelnemers