Navigatiekoppelingen overslaan
'Data Inspecteur Bomen (DIB)'

Omschrijving

Vanuit de zorgplicht voor bomen wordt vooral naar de veiligheid gekeken, maar hoe gaan we om met de onderhoudskenmerken? Naast de boomveiligheid zijn ook aanvullende kenmerken nodig om het cyclisch beheer aan te sturen. Deze kenmerken, zoals het boombeeld, onderhoudsstaat en beoogde eindbeeld zijn essencieel voor een goede analyse en budgetering bij geïntegreerd en cyclisch boombeheer.

De Data Inspecteur Bomen vervult hierbij een belangrijke rol. Hij neemt de juiste gegevens op een juiste manier op. Als de aangeleverde data niet goed is en/of niet juist geregistreerd klopt de uitvraag ook niet. Daarom dit nieuwe persoonscertificaat Data Inspecteur Bomen met een aangepaste opleiding en certificering.

Om deel te nemen aan het examen dient men zich appart bij Norminstituut Bomen in te schrijven. Bij het behalen van het certificaat is een BVC (her)certificering niet meer nodig.

Inhoud van de training

ETW Opleiding

 • Algemene procedure van het Data Paspoort volgens Handboek Bomen
 • Het gebruiken en werken met het Data Paspoort Programma

Doelgroep

Boombeheerders die werken conform Handboek Bomen 2018, Boomveiligheidscontroleurs (BVCers), ETWers en ETTers die bomen controleren en aanvullende data opnemen o.a. om invulling te geven aan de zorgplicht en voor de uitvraag van onderhouds- en snoeibestekken. Daarnaast ook voor iedereen die kennis en deskundigheid wil vergroten en binnen bestekken waar Handboek Bomen 2018 is voorgeschreven inzetbaar willen zijn.


Lengte van de training

2 dagen + extern examen (1 dag)


Programma

Dag 1
 • Inleiding, het handboek bomen 2018, het data Paspoort
 • Stap voor stap de functionaliteiten van het Data Paspoort
 • Aanmaken van projecten binnen het Data Paspoort
 • Praktijkoefening met het Data Paspoort

Dag 2
 • Terugblik op de eerste dag
 • Vervolg aanmaken projecten
 • Praktijkoefening met dat aregistratie binnen het data paspoort conform DIB
 • Examenoefening theorie en praktijk DIB


Kosten

 • Training € 490,- + € 100,- Afdracht Norminstituut bomen voor het lespakket = € 590,-.
 • Examenkosten NIB
  • Theorie € 100,-
  • Praktijk € 245,-
  • Leden/licentiehouders VHG ontvangen voor het initiele examen € 45,- korting (deze korting is niet van toepassing op een eventueel her-examen)

Overige informatie:

 
Voorkennis Boom Veiligheids Controleur, Boom Controleur, ETW, ETT met kennis dan Handboek Bomen (2018) snoeien en sortiment.
Studiemateriaal
 • Lesmap
 • Toegang tot de online applicatie voor data paspoorten en digitaal studiemateriaal
 • Bij voorkeur een eigen laptop/tablet meenemen
Inclusief Lunch en gebruik van de Data Paspoort
Exclusief NIB examen. Voor dit examen zult u zichzelf aan moeten melden bij het Norm Instituut Bomen (NIB)
Resultaat Na het behalen van het landelijke examen “Data Inspecteur Bomen” (DIB) bij het Norminstituut Bomen wordt je ingeschreven in het landelijk registratiesysteem en ben je gecertificeerd en bevoegd Data Inspecteur Bomen.
Herkansing Een deelnemer die nog niet voldoende scoort voor vereiste competenties van het certificaat kan zich opnieuw inschrijven voor (een deel of) de hele training voor het behalen hiervan.

Opleidingsdata

Kies uw dag om te trainen.
 Startdatum Lesdagen Locatie Plaatsen Ing. Res. Besch.
Openinschrijving 
8 1 7
18 en 26 februari 2019 (examen 7 maart 2019)18 feb 2019
11 10 1
19 en 27 februari 2019 (examen 7 maart)19 feb 2019
Apeldoorn 10 7 3
8 en 15 mei 2019 (examen 21 mei)08 mei 2019
Apeldoorn 10 2 8

Momenteel gekozen 'Openinschrijving'

Kosten € 590,00
Aantal deelnemers