Navigatiekoppelingen overslaan
'Basistraining Hoogwerkers en kettingzaaggebruik'

Omschrijving

Volgens de Arbowet moet iedereen die met een hoogwerker werkt, geschoold zijn. Deze training voorziet in alle aspecten welke daarvoor relevant zijn. In het bijzonder de personen die vanuit een hoogwerker bomen gaan snoeien en afbreken.  

Deze training wordt afgesloten met een examen volgens de VCH-norm en een motorzaagtoets. Dit is een branche overschrijdende norm voor mensen die met hoogwerkers werken. Hiermee bent u aantoonbaar geschoold. Deze training is onderdeel van de European Tree Worker opleiding.


Inhoud van de training

Nog nader te bepalen

 • Theorie en praktijk voor veilig werken met een hoogwerker
 • Het gebruik van de motorzaag in de hoogwerker om bomen te snoeien of af te breken

Doelgroep

(Semi-)professionele hoogwerker gebruikers die vanuit de hoogwerker een motorzaag bedienen.


Lengte van de training

1,5 dag (+ 0,5 dag toets)


Programma

 • Wet- en regelgeving
 • Toepassingen hoogwerkers
 • Soorten hoogwerkers
 • Eisen- en werkvoorschriften
 • Opstellen, bedienen en manoeuvreren
 • Bedrijfsspecifieke toepassingen
 • Controle
 • Noodprocedures
 • Praktijk werken met de hoogwerker en motorzaag in bomen
 • Taken en verantwoordelijkheden grondman
 • Theorie- en praktijktoets


Overige informatie:

 
Voorkennis Certificaat Basis kettingzagen
Studiemateriaal
 • Uitreikers van PowerPointpresentaties
 • Optioneel: Boek 'De Hoogwerker'
Inclusief Lunch en gebruik van machines, hoogwerker en persoonlijke beschermingsmiddelen
Resultaat Bij voldoende resultaat het certificaat ‘Veilig werken met de Hoogwerker (VCH)' met daarbij de aantekening motorzaag gebruik.
Herkansing Een deelnemer die nog niet voldoende scoort voor vereiste competenties van het certificaat kan zich opnieuw inschrijven voor (een deel of) de hele training voor het behalen hiervan.


Opleidingsdata

Kies uw dag om te trainen.
 Startdatum Lesdagen Locatie Plaatsen Ing. Res. Besch.
Open inschrijving 
8 1 7

Momenteel gekozen 'Open inschrijving'

Kosten € 475,00
Aantal deelnemers