Navigatiekoppelingen overslaan
'Herhalingstraining Hoogwerkers'

Omschrijving

Volgens de Arbowet moet iedereen die met een hoogwerker werkt, geschoold zijn en op de hoogte zijn van de laatste ontwikkeling op het gebied van techniek, regelgeving en veiligheid.  

Een periodieke 5-jaarlijkse herhalingstraining is de manier om aan deze eis te voldoen. Tijdens deze training komt de wet- en regelgeving, werkprocedures en een machine inspectie aan de orde.

In de training worden alle onderwerpen praktisch ingestoken, waarbij zoveel mogelijk aandacht wordt besteed aan de voor uw relevante bedrijfssituatie. Hiermee bent u aantoonbaar geschoold en op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Inhoud van de training

Nog nader te bepalen

 • Herhaling en opfristraining 'Veilig werken met een hoogwerker'
 • Hercertificering certificaat 'Veilig werken met de Hoogwerker (VCHW)'
 • Nieuwe ontwikkelingen en beroepsspecifieke omstandigheden

Doelgroep

(Semi-)professionele hoogwerker gebruikers.


Lengte van de training

0,5 dag


Programma

 • Opfris en herhaling wet- en regelgeving
 • Toepassingen hoogwerkers
 • Soorten hoogwerkers
 • Eisen en werkvoorschriften
 • Opstellen, bedienen en manoeuvreren
 • Bedrijfsspecifieke toepassingen
 • Controles
 • Noodprocedures
 • Theorietoets


Overige informatie:

 
Voorkennis Certificaat ‘Veilig werken de Hoogwerker (VCHW)
Studiemateriaal
 • Uitreikers van PowerPointpresentaties
Inclusief  
Resultaat Bij voldoende resultaat verlenging van het Certificaat ‘Veilig werken de Hoogwerker (VCHW). Deze training levert 4 ETW hercertificerings punten op.
Herkansing Een deelnemer die nog niet voldoende scoort voor vereiste competenties van het certificaat kan zich opnieuw inschrijven voor (een deel of) de hele training voor het behalen hiervan.


Opleidingsdata

Kies uw dag om te trainen.
 Startdatum Lesdagen Locatie Plaatsen Ing. Res. Besch.
Open inschrijving 
8 1 7

Momenteel gekozen 'Open inschrijving'

Kosten € 115,00
Aantal deelnemers