Navigatiekoppelingen overslaan
'ETW-Examen - CLIMBING (klimmen)'

Omschrijving

De EAC kent de kwalificatie European Tree Worker toe op basis van een examen. Het doel van het examen is om na te gaan of de kandidaat over de kennis en vaardigheden beschikt die in het vastgelegde curriculum beschreven staan.

Kandidaten die voor het examen geslaagd zijn, mogen de titel ‘Gecertificeerd European Tree Worker Climbing' voeren. De certificering is overal in Europa gebaseerd op hetzelfde examenreglement. Kandidaten die voor de certificering zijn geslaagd, ontvangen het diploma ‘Certified European Tree Worker Climbing’ en een ID-kaart.

Het recht om het certificaat European Tree Worker te voeren vervalt na drie jaar. Na goedkeuring kan het certificaat met opnieuw drie jaar worden verlengd.

De certificeringsinstelling kan informatie verstrekken over de plaats en de tijd waarop de certificering plaatsvindt, evenals over de certificering zelf.

Inhoud van het examen

ETW Opleiding

Examen voor de European Tree Worker (ETW) certificering.

Doelgroep

De profesionele uitvoerende boombeheerder, boomverzorger en groenvoorziener die met en aan bomen werkt.


Duur van het examen

1 dag, inclusief lunch


Programma

 1. Schriftelijk examen
 2. Sortiment examen
 3. Mondeling examen
 4. Simulatie I - Snoeien
 5. Simulatie II - keuze uit één van de volgende onderdelen:
  - Planten
  - Verplanten
  - Boomveiligheid
  - Velling
 6. Werken in bomen:
  dit examenonderdeel wordt met behulp van klimtechnieken afgelegd.

Examentoelating

De Examencommissie is als enige bevoegd om kandidaten toe te laten tot het examen.
Hiervoor moeten de kandidaten de volgende documenten kunnen overleggen:
 • Gezondheidsverklaring: verklaring dat de kandidaat fysiek en geestelijk in staat is om boomverzorgingswerkzaamheden uit te voeren;
 • Ervaringsverklaring: verklaring dat de kandidaat minimaal één jaar ervaring heeft in de uitvoering van boomverzorgingswerkzaamheden;
 • Geldig EHBO diploma of een geldig BHV-diploma/certificaat;
 • Certificaat/verklaring dat/die aantoont dat de kandidaat een hulpactie in bomen kan uitvoeren;
 • Certificaat/verklaring dat/die aantoont dat de kandidaat geschoold is in het werken met de motorzaag.

Studiemateriaal

Kandidaat moet zelf meenemen:
 • Persoonlijk beschermingsmiddelen
 • Motorzaag en handzaag. 
 • Klimmateriaal en/of valbeveiliging
Alle andere middelen worden ter beschikking gesteld

Resultaat

Bij voldoende resultaat het EAC European Treeworker (ETW) certificaat. Bij een onvoldoende score kan de kandidaat binnen een periode van 2 jaar na het eerste examen maximaal tweemaal herkansen. Lukt dit niet, dan moet het hele examen opnieuw worden gedaan.

Opleidingsdata

Kies uw dag om te trainen.
 Startdatum Lesdagen Locatie Plaatsen Ing. Res. Besch.
Open Inschrijving 
10 1 9
19, 20, 21, 26, 27 of 28 juni 2019 19 jun 2019
Apeldoorn 36 24 12
23, 24 of 25 oktober 201923 okt 2019
14

Momenteel gekozen 'Open Inschrijving'

Kosten € 725,00
Aantal deelnemers