Navigatiekoppelingen overslaan
'Vervolgtraining Boomveiligheids-inspecteur'

Omschrijving

Het interpreteren en rapporteren van boomveiligheid gebreken is een specialisme waar kennis en kunde voor nodig is. Hier zijn diverse methoden voorhanden, zoals de VTA, IBA en SIA. 

Verder spelen er nog een groot aantal andere (omgevings)factoren een rol om tot een afgewogen oordeel en rapportage te komen. Waar de boomcontroleur gebreken vaststelt, gaat de boomveiligheidsinspecteur verder. Hij gaat deze nader onderzoeken, de aard en omvang van het gebrek en het risico vaststellen. 

De boominspecteur is in staat om hier helder over te rapporteren. Op basis van dit rapport kan de beheerder van de boom beslissingen nemen. Deze training is het vervolg op de boomveiligheidstraining, ETW opleiding en onderdeel van de European Tree Technician opleiding. 

Aansluitend kan de training boomveiligheidsonderzoek worden gevolgd.

Inhoud van de training

Boomveiligheid-Boomveiligheidsinspecteur

 • Interpretatie van voor de boomveiligheid relevante afwijkingen aan bomen
 • Verschillende boombeoordelingen methoden (VTA, IBA, SIA)
 • Ziekten en aantastingen
 • Parasitaire schimmels
 • Helder en conform de gestelde eisen boomveiligheidsrapporten opstellen.

Doelgroep

De professionele boombeheerder, boomverzorger en groenvoorziener die met zorgplicht te maken heeft.


Lengte van de training

3 dagen


Programma

Dag 1:

 • Korte opfris
 • Verdieping meten conditie
 • Excursie

Dag 2: 

 • Beoordelen gebreken o.a. met behulp van verschillende methoden en praktijk

Dag 3: 

 • Beoordelen van gebreken
 • Oefening rapporteren
 • Praktijk en eindtoets


Overige informatie:

 
Voorkennis Training boomveiligheidscontroleur en/of European Tree Worker
Studiemateriaal
 • Uitreikers van PowerPointpresentaties
 • Optioneel: Boek 'Stadsbomenvademecum 3A'
Inclusief Lunch, gebruik van didactisch materiaal en het boek 'Stadsbomenvademecum 3C'
Resultaat Bij voldoende resultaat een Certificaat 'Boomveiligheidsinspecteur'
Herkansing Een deelnemer die nog niet voldoende scoort voor vereiste competenties van het certificaat kan zich opnieuw inschrijven voor (een deel of) de hele training voor het behalen hiervan.


Opleidingsdata

Kies uw dag om te trainen.
 Startdatum Lesdagen Locatie Plaatsen Ing. Res. Besch.
Open inschrijving 
10 2 8
20, 21 en 22 mei 201920 mei 2019
Apeldoorn 12 5 7

Momenteel gekozen 'Open inschrijving'

Kosten € 595,00
Aantal deelnemers