Navigatiekoppelingen overslaan
'Herhalingstraining Bosmaaien - houtige en kruidige gewassen'

Omschrijving

In deze trainingsdag leert u hoe u veilig en verantwoord met bosmaaiers kunt werken en hoe je ze op de juiste wijze kunt onderhouden. Hierbij gebruiken we verschillende maaigarnituren. 

U leert met de juiste maaigarnituur te werken in bepaalde situaties. Het gaat hierbij om maaien met een draad, slag- en hakselmes en met een zaagblad. 

Ook leert u door een juiste afstelling van het draagstel en machine ergonomisch te werken in moeilijke situaties (slootkanten, taluds).

Inhoud van de training

Nog nader te bepalen

 • De bouw, werking, veiligheid en het onderhoud van de bosmaaier
 • Veilig werken met verschillende maai- en zaaggarnituren in kruidachtige en houtachtige beplanting
 • Afstelling draagstel en toepassing persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Nieuwste ontwikkelingen van bosmaaiers en werktechnieken

Doelgroep

(Semi-) professionele en amateur bosmaaier gebruikers.


Lengte van de training

1 dag


Programma

 • Beoordeling veiligheis aspecten van de bosmaaier, hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Onderhoud en bedrijfsklaarmaken van de bosmaaier en de verschillende maaigarnituren
 • Afstelling van het draagstel
 • Instructie verschillende maaitechnieken en het oefenen ervan


Overige informatie:

 
Voorkennis Training 'Bosmaaien' en/of jarenlang professionele ervaring.
Studiemateriaal
 • Uitreikers van PowerPointpresentaties
 • Toegang tot didactisch materiaal op het internet
 • Optioneel: Boek 'De Bosmaaier'
Inclusief Lunch en gebruik van machines en persoonlijke beschermingsmiddelen
Resultaat Bij voldoende resultaat het bewijs van deelname ‘Bosmaaien houtige en kruidachtige gewassen’
Herkansing Een deelnemer die nog niet voldoende scoort voor vereiste competenties van het certificaat kan zich opnieuw inschrijven voor (een deel of) de hele training voor het behalen hiervan.


Opleidingsdata

Kies uw dag om te trainen.
 Startdatum Lesdagen Locatie Plaatsen Ing. Res. Besch.
Open Inschrijving 
12 12

Momenteel gekozen 'Open Inschrijving'

Kosten € 180,00
Aantal deelnemers