Navigatiekoppelingen overslaan
Sorteren op:  
'Basistraining Boomcontroleur'
Boomveiligheid
Nederland telt naar schatting 16 miljoen straat- en laanbomen. Deze moeten voldoen aan de wettelijke zorgplichteisen die onder andere voortkomen uit de aansprakelijkheidswetgeving. De zorgplicht voor bomen houdt in dat de eigenaar/beheerder van bomen zijn bomen zorgvuldig controleert, bevindingen registreert, gebreken laat onderzoeken en de bomen onderhoudt. 
€ 495,00
'Vervolgtraining Boomveiligheids-inspecteur'
Boomveiligheid
Het interpreteren en rapporteren van boomveiligheid gebreken is een specialisme waar kennis en kunde voor nodig is. Hier zijn diverse methoden voorhanden, zoals de VTA, IBA en SIA. 

Verder spelen er nog een groot aantal andere (omgevings)factoren een rol om tot een afgewogen oordeel en rapportage te komen. Waar de boomcontroleur gebreken vaststelt, gaat de boomveiligheidsinspecteur verder. Hij gaat deze nader onderzoeken, de aard en omvang van het gebrek en het risico vaststellen. 
€ 595,00
'Hercertificering Boomveiligheidscontroleur (BVC)- Examentraining en Examen'
Boomveiligheid, Examens
Voor de controle, het beoordelen en het registreren van de bomen is het certificaat. Boomveiligheidscontroleur vereist (BVC). Dit certificaat  heeft een geldigheid van 5 jaar. Na vijf jaar moet u opnieuw een theorie examen doen om het certificaat voor opnieuw 5 jaar te verlengen.
€ 305,00
'Groenkeur examen: Boom Veiligheid Controleur'
Boomveiligheid, Examens
Voor de controle, het beoordelen en het registreren van de bomen is het certificaat Boom Veiligheid Controleur vereist (BVC). Dit certificaat heeft een geldigheid van 5 jaar. Na vijf jaar moet u opnieuw een theorie examen doen om het certificaat voor opnieuw 5 jaar te verlengen. 
€ 245,00
'Gecertificeerd Controleur Handboek Bomen (Norminstituut Bomen)'
Boomveiligheid, Opleidingen
In de 2-daagse training Controleur Handboek Bomen maakt u uitgebreid kennis met het instrument "Resultaatsmeter" en leert u hoe u hiermee moet werken. U leert hoe u met de Resultaatsmeter projecten aanmaakt, metingen uitvoert en metingen controleert.
€ 875,00