Navigatiekoppelingen overslaan
Sorteren op:  
'ETW bijscholing - Ziekten en aantastingen'
ETW-bijscholing
De afgelopen jaren worden we in toenemende mate geconfronteerd met nieuwe ziektes en aantastingen in bomen. Deze hebben grote gevolgen voor het werk van boomverzorgers. 

Na het volgen van de training is de deelnemer volledig op de hoogte van de laatste stand van zaken met betrekking tot ziektes en aantastingen. De deelnemer kan deze herkennen en weet hoe te handelen in voorkomende gevallen.

€ 185,00
'ETW bijscholing- Schimmels'
ETW-bijscholing
Het herkennen en beoordelen van schimmels is voor de boomverzorger  een belangrijke activiteit. 

Tijdens deze training krijgt u inzicht in de laatste ontwikkelingen betreffende het herkennen van parasitaire schimmels en de gevolgen voor de boom en de boomveiligheid. 
€ 180,00
'ETW bijscholing- Snoei volgens RAW en Handboek Bomen van Norminstituut Bomen'
ETW-bijscholing
De normen en eisen die door opdrachtgevers worden gesteld aan snoeiprojecten zijn de afgelopen jaren scherper geformuleerd. 

Iedere boomverzorger die bomen snoeit moet deze eisen kennen en kunnen toepassen. Tijdens de dag worden de regels van de verschillende soorten begeleidingssnoei en de daarvoor geldende contractspecificaties behandeld

€ 180,00
'Vervolgtraining Klimmen met SRT'
ETW-bijscholing, Werken in bomen

De laatste jaren is er veel ontwikkeling in het klimmen met het SRT-systeem (Single Rope Technique). Niet alleen om de boom te bestijgen maar er zijn nu ook technieken die het mogelijk maken om het toe te passen bij het werken in de kroon.


Om er voor te zorgen dat het SRT-systeem goed en veilig toegepast wordt, is door Praktijk Centrum Bomen in samenwerking met Lars Rodrigues van Poel Bosbouw deze 2 daagse training ontwikkeld.

€ 370,00
'Herhalingstraining Kettingzagen'
ETW-bijscholing, Machinale Trainingen
Kettingzagen worden voor allerlei doeleinden ingezet. Elektrische of accukettingzagen in houtbewerking, lichte snoeiwerkzaamheden of het korten van brandhout. 

Na het volgen van deze basistraining kunt u aan de slag met de kettingzaag. Indien u kleine bomen en struiken wilt gaan afzetten, kunt u de combinatietraining ‘Afzetten kleine bomen en struiken’ volgen. Voor het vellen van bomen bent u welkom in de basistraining ‘Vellen van bomen’.
€ 180,00
'Veteraanbomen beheer'
ETW-bijscholing

Veteraanbomen zijn de bomen vol gaten en holtes die in ons landschap zijn terug te vinden. De laatste jaren krijgen ze steeds meer de waardering omwille van hun grote ecologische, cultuurhistorische en landschappelijke waarde. Het beheer van veteraanbomen is een specialisme waarbij de klassieke inzichten voor het boombeheer vaak niet werken. De aanwezigheid van dood hout, rot en holtes vraagt om specifieke aandacht.

Tijdens deze opleiding leer je veteraanbomen herkennen en naar waarde schatten. We gaan dieper in op de kenmerken van veteraanbomen, waardoor je bomen door een andere bril leert bekijken. Ook het mogelijke beheer komt aan bod.

Onder leiding van veteraanbomenexpert Tom Joye gaat u zich verdiepen en bekwamen in de aspecten die rond veteraanbomen spelen. Tijdens diverse excursies zullen verschillende praktijklocaties bezocht worden.

€ 590,00
'Kroonarchitectuur'
ETW-bijscholing

Kroonarchitectuur: iedereen die professioneel met bomen werkt, kan er zich intuïtief wel iets bij voorstellen. Deze discipline vormt de basis van het bomenbeheer in Canada, Frankrijk en andere Zuid-europese landen. In grote delen van Europa, waaronder ook Nederland en Vlaanderen, blijft deze invalshoek echter grotendeels onderbelicht.

Deze opleiding biedt een introductie tot de principes van kroonachitectuur. Verschillende modellen, indicatoren en processen worden uitgebreid toegelicht en je krijgt inzicht in de kroonopbouw van bomen. Je leert ook de verschillen tussen boomsoorten onderling kennen en tussen de levensfasen van bomen.

Naast de theoretische onderbouwing ligt de focus van deze opleiding vooral op de praktische toepassing van kroonachitectuur: bij het snoeien van bomen, bij de selectie van toekomstbomen, voor het beoordelen van de veerkracht van bomen, etc. Tijdens praktijk oefeningen, in groep en individueel, leer je onder leiding van bomenexpert Tom Joye kijken naar bomen vanuit een heel nieuw standpunt.

€ 590,00